HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ ÖDÜLLERİ VE KURALLARI

Hidrojen Teknolojileri Derneği IHTEC 2021 Ödülleri Çağrısı

Başvuru için SON Gün 1 Mayıs 2021

Hidrojen Teknolojileri Derneği “Nejat Veziroğlu Özel Ödülü”, “Teknoloji Ödülü”, “Genç Araştırmacı Ödülü”ve “Öğrenci Araştırmacı Ödülü” verecektir. Ödüller için oluşturulan seçici kurullar, Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçici kurul başkanları ile koordineli olarak belirlenen beşer kişiden oluşur. İstifa, mazeret ya da vefat nedeniyle seçici kurula katılamayacak olan üyeler yerine dernek yönetiminin koordinasyonu ile yeni üyeler belirlenir.

Nejat Veziroğlu Özel Ödülü:  Bu ödül; hidrojen enerjisi konusunda uluslararası bir lider, hidrojen teknolojilerinin babası ve Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin daimi onursal başkanı olan Prof. Dr. Nejat Veziroğlu adına oluşturulmuştur. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak kişiler şu gerek ve yeter şartlara sahip olmalıdır: i) Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin etkin faaliyetlerinde bulunarak hem yurtiçi hem de uluslararası boyutta hidrojen enerjisi ve teknolojileri çalışmalarında kendini kanıtlamış olmak, ii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında hem bilimsel hem de teknik boyutlarda uluslararası kabul görmüş katkılar yapmış olmak.

Teknoloji Ödülü:  Bu ödül, hidrojen enerjisi teknolojileri konusunda etkin çalışmalar yapan ve teknolojiler geliştiren kurumlar için oluşturulmuştur. Bu ödüle, firmalar veya kurumlar kendileri başvurabilir veya Dernek üyeleri tarafından aday gösterilebilir. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak firmalar veya kurumlar şu gerek ve yeter şartlara sahip olmalıdır: i) Hidrojen Teknolojisinin gelişimine yönelik bir ürün geliştirmek, ii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında pilot veya endüstriyel tesis kurmak, iii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında patent almış olmak veya teknoloji gelişimine destek olmak. Özellikle; geliştirilen veya patentlenen teknolojinin uygulamaya geçmesi ve hidrojen ekonomisine katkı sağlaması bu ödül için tercih sebebidir.

Genç Araştırmacı Ödülü: Bu ödül, 35 yaş altı (ödülün verileceği IHTEC 2021 konferans tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak), en az yüksek lisans seviyesine sahip araştırmacılar için oluşturulmuştur. Bu ödüle adaylar önerilebilir veya adayların kendileri doğrudan başvurabilirler. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak adaylar, Hidrojen enerji teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası boyutta kabul gören başarılı çalışmalar yapmış olmalıdır. Özellikle; hidrojen teknolojilerine yönelik buluş, yeni bir uygulama veya özgün bir yöntem geliştirenler bu ödül için tercih sebebidir.

Öğrenci Araştırmacı Ödülü: Bu ödül  lisans, yüksek lisans veya  doktora öğrencilerine  verilir.   Bu ödüle aday gösterilecek veya kendileri başvuracak olan adayların   hidrojen teknolojilerine yönelik buluş, yeni bir uygulama veya özgün bir yöntem geliştirmesi bu ödül için tercih sebebidir. Adayların ödülün verileceği IHTEC 2021 konferans tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması beklenir.

Bu ödülleri kazananlar, ödül törenine katılacakları konferansa katılımları ücretsiz olacak ve ulaşım ile otel masrafları dernek tarafından karşılanacaktır. 

Not: Ödüle birden fazla başvuru yapılabilir ve aday gösterilebilir. Fakat ödülü alan kişi o ödül kategorisinde bir daha aday gösterilemez. 

İstenilen Belgeler ve İletişim:

1.    İlgili ödüle aday gösterme ve gösterilme gerekçesi (kapsamlı bir gerekçe yazısı gereklidir)

2.    Adayın çok detaylı bir özgeçmişi

3.    Özel olarak söz konusu ödülle ilgili bütün çalışmaların listelenmesi ve açıklanması

Başvuru hem elektronik olarak (hidrojen@hidrojenteknolojileri.org) hem de dernek posta adresine direkt kargo ile gönderilecektir.

Değerlendirme Süreci:
Mayıs ayının ilk haftası içinde Seçici Kurullar toplanır. Dernek tarafından görevlendirilen ödül sekretaryası, yazışmaları yürütmek için toplantılara katılır.

Ödül kazananlar, Seçici Kurulun değerlendirmesinin ardından Mayıs ayı içinde açıklanır.

Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler telefon veya Skype üzerinden oylamaya katılır veya oylarını bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

Paylaş