Hidrojen Teknolojileri Ödülleri

Hidrojen Teknolojileri Derneği Ödülleri

Hidrojen Teknolojileri Derneği “Nejat Veziroğlu Özel Ödülü”, “Teknoloji Ödülü”, “Genç Araştırmacı Ödülü”ve “Öğrenci Araştırmacı Ödülü” verecektir. Ödüller için oluşturulan seçici kurullar, Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçici kurul başkanları ile koordineli olarak belirlenen beşer kişiden oluşur. İstifa, mazeret ya da vefat nedeniyle seçici kurula katılamayacak olan üyeler yerine dernek yönetiminin koordinasyonu ile yeni üyeler belirlenir.

Nejat Veziroğlu Özel Ödülü:

Bu ödül; hidrojen enerjisi konusunda uluslararası bir lider, hidrojen teknolojilerinin babası ve Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin daimi onursal başkanı olan Prof. Dr. Nejat Veziroğlu adına oluşturulmuştur. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak kişiler şu gerek ve yeter şartlara sahip olmalıdır: i) Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin etkin faaliyetlerinde bulunarak hem yurtiçi hem de uluslararası boyutta hidrojen enerjisi ve teknolojileri çalışmalarında kendini kanıtlamış olmak, ii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında hem bilimsel hem de teknik boyutlarda uluslararası kabul görmüş katkılar yapmış olmak.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Hizmet Ödülü:

Bu ödül kendini hidrojen enerjisine adamış ve bu alanın gelişmesinde ve uygulanmasında en az 20 yıllık bir hizmet sergilemiş, bu alanda ülkenin toplumsal, sosyal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik katkılar sağlamış, gençliğin eğitiminde ve yetiştirilmesinde oncu olmuş, kurumsal katkılar sağlamış ve de endüstriyel uygulamalarda aktif rol almış kişilere verilir. Kısaca bu ödülün amacı aslında kendini hidrojen enerjisine adayanları ödüllendirmektir.

Teknoloji Ödülü

Bu ödül, hidrojen enerjisi teknolojileri konusunda etkin çalışmalar yapan ve teknolojiler geliştiren kurumlar için oluşturulmuştur. Bu ödüle, firmalar veya kurumlar kendileri başvurabilir veya Dernek üyeleri tarafından aday gösterilebilir. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak firmalar veya kurumlar şu gerek ve yeter şartlara sahip olmalıdır: i) Hidrojen Teknolojisinin gelişimine yönelik bir ürün geliştirmek, ii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında pilot veya endüstriyel tesis kurmak, iii) Hidrojen enerjisi ve teknolojileri alanında patent almış olmak veya teknoloji gelişimine destek olmak. Özellikle; geliştirilen veya patentlenen teknolojinin uygulamaya geçmesi ve hidrojen ekonomisine katkı sağlaması bu ödül için tercih sebebidir.

Genç Araştırmacı Ödülü

Bu ödül, 35 yaş altı (ödülün verileceği IHTEC 2023 konferans tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak), en az yüksek lisans seviyesine sahip araştırmacılar için oluşturulmuştur. Bu ödüle adaylar önerilebilir veya adayların kendileri doğrudan başvurabilirler. Bu ödüle aday gösterilecek veya başvuracak adaylar, Hidrojen enerji teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası boyutta kabul gören başarılı çalışmalar yapmış olmalıdır. Özellikle; hidrojen teknolojilerine yönelik buluş, yeni bir uygulama veya özgün bir yöntem geliştirenler bu ödül için tercih sebebidir.

Öğrenci Araştırmacı Ödülü

Bu ödül  lisans, yüksek lisans veya  doktora öğrencilerine  verilir.   Bu ödüle aday gösterilecek veya kendileri başvuracak olan adayların   hidrojen teknolojilerine yönelik buluş, yeni bir uygulama veya özgün bir yöntem geliştirmesi bu ödül için tercih sebebidir. Adayların ödülün verileceği IHTEC 2023 konferans tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması beklenir.

Bu ödülleri kazananlar, ödül törenine katılacakları konferansa katılımları ücretsiz olacak ve ulaşım ile otel masrafları dernek tarafından karşılanacaktır. 

Not: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz. 

İstenilen Belgeler ve İletişim:

  • Başvuru dilekçesi  
  • Aday öneri formu 
  • Detaylı özgeçmiş  
  • En fazla 2 referans mektubu (zorunlu değildir)  
  • Adayın fotoğrafı  

Başvuru elektronik olarak (hidrojen@hidrojenteknolojileri.org) gönderilecektir.

Değerlendirme Süreci:

IHTEC konferansından 1 ay öncesi kurullar toplanır. Dernek tarafından görevlendirilen ödül sekretaryası, yazışmaları yürütmek için toplantılara katılır.

Ödül kazananlar, Seçici Kurulun değerlendirmesinin ardından IHTEC konferansının 15 gün öncesinde açıklanır.

Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler telefon veya Skype üzerinden oylamaya katılır veya oylarını bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

Paylaş