HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ

DERNEĞİN AMAÇLARI:

Derneğin amacı Dernek tüzüğünde de belirtildiği üzere Hidrojen Teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak, sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek  ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmektir. Derneğin siyasi bir amacı yoktur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Derneğin çalışma ilkeleri Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Paylaş