U.S. Department of Energy announces

U.S. Department of Energy announces USD15.8 million investment for innovation in hydrogen and fuel cell technologies – 15/06/2017

 TOP NEWS

U.S. Department of Energy announces $15.8 million investment for innovation in hydrogen and fuel cell technologies

A.B.D Enerji Bakanlığı, hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinde yenilikçi çalışmalara 15.8 milyon dolar yatırım yapılacağını açıklamıştır.

U.S. Department of Energy
The U.S. Department of Energy (DOE) recently announced approximately $15.8 million for 30 new projects aimed at discovery and development of novel, low-cost materials necessary for hydrogen production and storage and for fuel cells onboard light-duty vehicles. Selected projects will leverage national lab consortia launched under DOE’s Energy Materials Network (EMN) this past year, in support of DOE’s materials research and advanced manufacturing priorities.  

A.B.D. Enerji Bakanlığı (DOE) yakın zamanda yerleşik yakıt pili ile çalışan hafif-araçlarda hidrojen üretimi ve depolanması için özgün, düşük maliyetli malzemelerin keşfine ve geliştirilmesine yönelik 30 yeni proje için yaklaşık 15.8 milyon dolar bütçe duyurmuştur. Seçilen projeler, DOE’nin malzeme araştırması ve ileri üretim önceliklerini destekleyen DOE Enerji Malzeme Ağı (EMN) kapsamında geçtiğimiz sene başlatılan ulusal laboratuvar konsorsiyumunu güçlendirecektir.

READ MORE

Canada-China trade mission leads to solar, hydrogen fuel cell deals

Kanada-Çin ticaret misyonu güneş enerjisi ve hidrojen yakıt pili anlaşmalarında etken olmuştur

JWN
Natural Resources Canada’s CanmetENERGY has penned a $5 million deal with the largest solar thermal company in the world, China’s Jiangsu Sunrain Solar Energy, to provide technical support for Sunrain’s development of solar seasonal storage district heating systems in China. And Mississauga, Ontario-based Hydrogenics Corporation signed a $50 million purchase and licensing agreement with China’s Blue-G New Energy Science & Technology, part of Yixing Electric Auto, to integrate Hydrogenics’ technology in 1,000 zero-emission hydrogen fuel cell motors on Chinese city buses. The company will also provide professional support services.

National Resources Canada’nın (Kanada – Doğal Kaynaklar) CanmetENERGY organizasyonu, Sunrain’in Çin’deki güneş mevsimsel depolama bölgesi ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi için teknik destek sağlamak amacı ile dünyanın en büyük güneş termik şirketi China’s Jiangsu Sunrain Solar Energy ile 5 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Ve Mississauga, Ontario merkezli Hydrogenics Corporation, Çin’deki  1000 adet şehir otobüsünün motorlarına Hydrogenics sıfır emisyonlu hidrojen yakıt pilli teknolojisini entegre etmek için Yixing Electric Auto’nun bir parçası olan Çin’in Blue-G Yeni Enerji Bilim ve Teknolojisi ile 50 milyon dolarlık bir satın alma ve lisans anlaşması imzaladı. Şirket ayrıca profesyonel destek hizmetleri sağlayacak.

 READ MORE

Vancouver developer of fuel cell range extender for electric buses and trucks granted federal funding

Vancouver, elektrikli otobüsler ve kamyonlar için yakıt pili aralığı genişleticisi geliştiricisi için federal fon sağladı.

JWN
Loop Energy has been awarded $760,000 from Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) to support the development of the company’s next generation zero-emission transportation fuel cell stack. "These non-dilutive and non-repayable funds will be used to support the further development of our leading fuel cell technologies that are proving their ability to improve vehicle efficiency, reduce emissions and compete economically with incumbent technologies," said Ben Nyland, president and chief executive officer of Vancouver-based Loop Energy.

Loop Energy, şirketin yeni nesil sıfır emisyonlu ulaşım araçlarında kullanılan yakıt pili kümesinin gelişimini desteklemek için Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma – Kanada’dan (ISED) 760000 dolar ödül aldı. Vancouver merkezli Loop Energy’nin CEO’su ve başkanı Nyland, "Bu seyreltici olmayan ve geri ödemesiz fonlar, araç verimliliğini artırma, emisyonları azaltma ve mevcut teknolojilerle ekonomik olarak rekabet etme yeteneklerini kanıtlayan lider yakıt pili teknolojilerinin daha da geliştirilmesini desteklemek için kullanılacaktır" dedi.

 READ MORE

Next-generation fuel cell technologies usher in clean energy future

Yeni nesil yakıt pili teknolojileri, temiz enerji geleceğini başlatıyor

R&D Magazine
Fuel cells are extremely efficient, require minimal water consumption, and offer a near-zero emission energy generation option. They’re scalable and quiet, making them perfect for integration into large central power plants or local microgrids. Fuel cells can run on hydrogen derived from fossil resources, and their inherent characteristics make them uniquely suited to address the environmental concerns typically associated with fossil-based electric power generation.

Yakıt pilleri son derece verimli, az miktarda su tüketimi gerektiren ve sıfıra yakın emisyon enerji üretim seçeneği sunmaktadır. Ölçeklenebilir ve sessiz olmaları, onları büyük merkezi santrallere veya yerel mikrogridlere entegrasyon için mükemmel bir aday haline getirir. Yakıt pilleri, fosil kaynaklardan üretilen hidrojen ile çalışabilir ve yakıt pillerinin kendine özgü özellikleri, fosil yakıt bazlı elektrik üretiminden kaynaklanan çevresel endişeleri giderebilir.

 READ MORE

Fuel cell trucks to benefit from new partnership in California

Kaliforniya’daki yeni ortaklığın faydalanabileceği yakıt pili kamyonları

Hydrogen Fuel News
Ricardo Strategic Consulting has announced that it will be collaborating with the California Fuel Cell Partnership in order to promote the use of fuel cell trucks. Through the collaboration, Ricardo Strategic Consulting will be providing the organization with economic modeling tools, which will help assess the costs associated with the ownership of fuel cell trucks. These modeling tools will also help assess the cost of developing new hydrogen stations that would be needed to support the commercial use of fuel cell trucks.

Ricardo Strategic Consulting, yakıt hücresi kamyonlarının kullanımını teşvik etmek için California Yakıt Pilleri Ortaklığı ile işbirliği yapacağını açıkladı. İşbirliği sayesinde Ricardo Stratejik Danışmanlık, organizasyona yakıt pili ile çalışan kamyonların mülkiyeti ile ilgili maliyetleri değerlendirmeye yardımcı olacak ekonomik modelleme araçlarını sunacak. Bu modelleme araçları, yakıt pili kamyonlarının ticari kullanımını desteklemek için gerekli olacak yeni hidrojen istasyonlarının geliştirilmesine ilişkin maliyetin değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. 

 READ MORE

Micro fuel cells market to record ascending growth by 2026 according to new research report

Yeni araştırma raporuna göre, mikro yakıt pilleri 2026 yılına kadar artan bir büyüme kaydetti

WhaTech
Micro fuel cells are a power source for electronic devices that uses oxidized hydrogen or alcohol that converts chemical energy into electrical energy. Micro fuel cells are used as an alternative to batteries in mobiles, laptops, cameras and portable radios.

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, okside hidrojen veya alkol kullanan mikro yakıt pilleri, elektronik cihazlar için bir güç kaynağıdır. Mikro yakıt pilleri, cep telefonlarında, dizüstü bilgisayarlarda, kameralarda ve taşınabilir radyolarda bulunan pillere alternatif olarak kullanılır.

 READ MORE

Hydrogen cars depend on a single material that is becoming more scarce

Hidrojenli arabalar, gittikçe daha da nadir bulunan tek bir malzemeye bağımlıdır

Business Insider
The expected rise of electric vehicles has led to quite a few headlines in recent years predicting the collapse of platinum. That’s because it puts the "catalyst" in "catalytic converter" — literally. Half of global production is used to convert harmful pollutants from internal combustion engines, such as ground-level ozone and carbon monoxide, into less harmful emissions. Therefore, the rise of electric vehicles will come at the cost of platinum’s largest market, or so the thinking goes.

Elektrikli taşıtların beklenen artışı, son yıllarda platin çöküşünü öngören pek çok haber başlığına yol açtı. Bunun nedeni ise kelimenin tam anlamı ile "katalizörü" "katalitik konvertöre" koymasıdır. Küresel üretimin yarısı, yer altı ozon ve karbon monoksit gibi içten yanmalı motor kaynaklı zararlı kirleticileri daha az zararlı hale dönüştürmek için kullanılır. Bu nedenle, elektrikli taşıtların kullanımının artması platinin pazarını küçültecektir.

 READ MORE

Rough surfaces provide additional sites for energy-generating reactions in fuel cells

Pürüzlü yüzeyler, yakıt pillerinde enerji üreten reaksiyonlar için ilave alanlar sağlar

Phys.org
Fuel cells make electricity through chemical reactions. A key reaction is combining oxygen with hydrogen to make water while releasing energy in the form of electrons. The rate of this conversion is typically slow. It requires the presence of a catalyst such as platinum. In this research, a team developed a leaching process to produce ultrafine jagged platinum nanowires. The wires have with extraordinary surface activity and high surface areas. Combined, these features deliver a catalyst with a record-high conversion rate.

Yakıt hücreleri kimyasal reaksiyonlarla elektrik üretirler. Oksijeni hidrojenle birleştiren temel reaksiyon bir yandan da elektron formunda enerji vermektedir. Bu reaksiyonun dönüşüm hızı genellikle yavaştır. Platin gibi bir katalizörün varlığını gerektirir. Bu araştırmada, bir ekip ultra ince, pürüzlü platin nanotel üretmek için bir kaplama işlemi geliştirdi. Bu teller olağanüstü yüzey aktivitesine ve yüksek yüzey alanlarına sahiptir. Bu özelliklerin birleşimi, rekor seviyelerde dönüşüm hızı olan bir katalizör sağlar.

 READ MORE

Toshiba to supply H2 fuel cell driven by recycled plastic

Toshiba, geri dönüştürülmüş plastik ile çalışan H2 yakıt pili tedarik edecek

Gasworld
Toshiba has won an order to supply a 100KW pure hydrogen (H2) fuel cell system to Showa Denko K.K., a Tokyo-based chemical company. H2 to fuel the system will be extracted from recycled plastics by Showa Denko, and the fuel cell will help to meet the energy needs of a new Tokyu REI hotel under construction in Kawasaki, Kanagawa prefecture. Hot water cogenerated with the electricity will also be utilized in the hotel, which is scheduled to open in spring 2018.

Toshiba, Tokyo merkezli bir kimya şirketi olan Showa Denko K.K.’ya 100 kW saf hidrojen (H2) yakıt hücresi sistemi siparişi aldı. Sistemi yakıtlandıran H2, Showa Denko tarafından geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilecek ve yakıt hücresi, Kanagawa eyaleti, Kawasaki’deki inşaatı devam eden yeni bir Tokyu REI otelinin enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak. Elektrik ile birlikte üretilen sıcak su da 2018 baharında açılması planlanan otelde kullanılacak.

 READ MORE

Kyocera looking for jolt from fuel cell business

Kyocera, yakıt pili işinde şok arıyor

Nikkei Asian Review
Kyocera will soon introduce commercial fuel-cell-based cogeneration systems that can produce electricity 20 per cent more efficiently than rival systems now on the market, aiming to turn the energy-saving technology into a robust earnings generator. The Japanese electronics and ceramics company will sell the products through Osaka Gas starting in July.

Kyocera, yakında, enerji tasarruflu teknolojiyi sağlam bir kazanç üreticisine dönüştürmeyi amaçlayan, piyasadaki rakip sistemlere göre % 20 daha fazla elektrik üretebilecek ticari yakıt pili tabanlı kojenerasyon sistemlerini tanıtıyor. Japon elektronik ve seramik şirketi Temmuz ayında başlayarak ürünleri Osaka Gaz aracılığı ile satacak.

 READ MORE

Paylaş