Türkiye’de Yeşil Hidrojenin Üretilip Doğal Gaza Karıştırılması Çalışmaları

Günümüz ekonomilerinde nüfusun artışı ve yaşam kalitesindeki değişiklikler, üretim altyapısında büyük değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Fosil yakıt süreçlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının iklim değişikliği potansiyeliyle mücadele etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artmaktadır. Bu eğilimin nedeni, dünya genelinde artan enerji talebi ve fosil yakıt tüketimidir. Doğal gaz, toplam enerji talebinin üçte birini oluşturan ve küresel olarak en yüksek karbon emisyonunu üreten fosil yakıttır.

Hidrojen, daha düşük sera gazı emisyonları ve sürdürülebilir enerji sağladığı için yenilenebilir enerji kaynakları arasında büyük ilgi görmektedir. Bu bağlamda hidrojen, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik için kritik bir enerji taşıyıcısı olarak görülmektedir. Hidrojen, günümüzün ve geleceğin birincil yakıtı olarak kabul edilmekte ve fosil yakıtların mevcut mirasını tamamen ortadan kaldırmakta, dünya çapında ekonomik ve çevresel koşulları iyileştirme ümidini de beraberinde getirmektedir.

Bu raporda dünyada ve Türkiye’de enerji üretim ve tüketim istatistikleri, doğal gaz ve hidrojenin önemi ve genel özellikleri, hidrojenin doğal gaza karıştırılması amacıyla dünyada gerçekleştirilen projeler ve teorik çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca, Konya şehrinin Karatay ilçesinde GAZBİR-GAZMER şirketine ait laboratuvarda hidrojen ve doğal gazın karıştırılıp evsel cihazlara beslenmesi ile ilgili gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
açıklanmıştır. Daha sonra sonuçlar ve önerilerden bahsedilmiş ve son olarak çalışmalarda kullanılan referanslar sunulmuştur.

Bu rapor, okuyucuya hidrojen ve doğal gaz için kullanılan tüm önemli kavramlar ve teknolojilere giriş sağlamak ve hidrojenin doğal gaza karıştırılması çalışmaları hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. Bu raporun yeni bir pencere açacağı ve Türkiye’de hidrojen ile doğal gazın karıştırılması çalışmalarına öncü olacağı umulmaktadır.

Paylaş