Türkiye Kojenerasyon Derneği ve Hidrojen Teknolojileri Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Kojenerasyon Derneği (KOJENTÜRK) ve Hidrojen Teknolojileri Derneği arasında 14 Şubat 2024 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. KOJENTÜRK ofisinde imzalanan protokol ile iki derneğin ortak amaçlarına ulaşmak ve toplum için daha çevreci ve sürdürülebilir bir etki yaratmak için bir araya gelmesini sağlayacak hedeflerden oluşmaktadır.

İmza töreninde, Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın ve Hidrojen Teknolojileri Derneği’nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, iş birliği protokolünü imzalayarak birlikte çalışma kararlılıklarını vurguladılar.

Bu iş birliği protokolü, iki derneğin uzmanlıklarını birleştirerek çeşitli projelerde birlikte çalışmasını sağlayacak. Bu ortaklık, her iki derneğin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak daha çevreci ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin geliştirmesine olanak tanıyacaktır.

Paylaş