Türkiye için Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, böyle bir çalışmayı büyük bir heyecanla tamamladıklarını bildirip, dünya ile eş zamanlı olarak hazırlanan bu raporu Türkiye’deki kişi ve kurumların faydalanmasına sunacaklarını belirtti. Bu vesile ile bir tanıtım toplantısı yapılacağının bilgisini de veren Prof. Dinçer, hidrojen enerjisi ile Türkiye’nin enerji alanında bir başarı öyküsü oluşturabileceğini ve geleceğini bu teknolojiler üzerine inşa etmesi için gerekli olan kabiliyet ve heyecana sahip olduğunu bildirmiştir.

Bu raporun içeriği oldukça zengin hazırlanmış olup, enerji fotoğrafına bütüncül bir yaklaşım yapılmış ve buradan spesifik çözümlere ulaşılmıştır. Bu yaklaşımla dünyada enerji fotoğrafına baktığımızda, günümüzde enerji ihtiyacını karşılayacak fosil yakıtların tükenmesi ve küresel ısınmanın artması nedeniyle fosil yakıtsız, temiz, verimli ve sürdürülebilir enerji kaynakları ve teknolojilerine yönelim söz konusudur. Bu amaçla hidrojen, enerji güvenliğini sağlamak, emisyonları azaltmak ve sürdürülebilirliğe ulaşmak için hayati bir enerji taşıyıcısı olarak görülmektedir. Hidrojen, günümüzün ve geleceğin birincil yakıtı olarak kabul edilmekte ve dünya çapında fosil yakıtların mevcut mirasını ortadan kaldırarak ekonomik ve çevresel koşulları iyileştirme ümidini de beraberinde getirmektedir.

2020 yılı itibariyle karbon çağını arkamızda bırakıp hidrojen çağına geçmemiz gereken kritik bir dönemde bulunmaktayız. Hidrojen dünya çapında benzeri görülmemiş bir ivme kazanmıştır ve temiz bir enerji çözümü olarak ülkemizde hidrojenin potansiyelini kullanabilmek için bir yol haritasına gereksinim bulunmaktadır. Bu rapor, hazırlandığı tarih itibariyle hidrojen teknolojilerinde ülkemizin nerede olduğunu gösteren kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirmeyi ve hidrojenin potansiyelini, temiz, güvenli ve düşük maliyetli bir enerji geleceğine ulaşabilmek için nasıl kullanmamız gerektiğini sunmaktadır.

Raporda sanayi devrimi ile artan fosil yakıt kullanımının etkisi ve COVID-19 salgını ile hidrojen enerjisi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 21. yüzyılın neden hidrojen çağı olarak ele alındığı ve bu çağın beraberinde getireceği faydalar üzerinde durulmuştur. Diğer ana başlıklar ise; hidrojen ekonomisi için gerekli olan adımlar, hidrojen üretim teknolojileri, hidrojenin depolanma ve kullanım seçenekleri, üretim ve kullanım istatistikleri, Türkiye’deki araştırma-inovasyon-teknoloji geliştirme çalışmaları, hedefler ve stratejik planlama sunulmuştur. Bu rapor, okuyucuya 21. yüzyıla katkıda bulunması beklenen hidrojen için kullanılan tüm önemli kavramlar ve teknolojilere giriş sağlamak için hazırlanmıştır. Bu vesile ile Prof. Dinçer, raporun hem bu alanda çalışanlar için faydalı bir kaynak hem de ilgili bakanlık ve kurumlar için aydınlatıcı ve yol gösterici bir doküman olduğunu belirtmiştir…

Paylaş