Türkiye Hidrojen Çiftlikleri ile Yeni Bir Süreç Başlatmalı!

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, birkaç gün önce Türkiye için hazırladıkları Hidrojen Çiftlikleri Konsepti raporundan duyduğu mutluluğu dile getirirken, konunun Türkiye için çok kritik olduğunu belirtti. Türkiye dünya hidrojen pazarında çok önemli bir oyuncu olmaya adaydır, çünkü bunu güçlü kılan iki ana kaynağı bulunmaktadır: yenilenebilir enerji ve su. Yenilenebilir enerjinin hemen hemen bütün çeşitlerine sahip, üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla, yeraltı ve akarsularıyla bu kaynakları katma değere yani hidrojene dönüştürüp, dünyanın en büyük hidrojen ihracatçılarından biri olmaya aday ülkesi­dir. Fırsatların kolay kaçtığı günümüzde, Türkiye bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli ve teknolojik kabiliyetlerini de artırarak ithalat ve ihracat arasındaki fark, yani cari açığı olan bir ülke konumundan, ihracat fazlası olan (bütçesi fazla veren) ülke konumuna geçmelidir.

Hidrojen Teknolojileri Derneği olarak Türkiye’nin bunu başara­bileceğine olan inancımız oldukça yüksektir ve bu yolda gerekenleri fazlasıyla yapmak bizim kurumsal sorum­luluğumuzdur. Bu rapor çerçevesindeki böyle geniş kapsamlı bir çalışmayla, Türkiye’nin Hidrojen Çiftliklerini kurmasını ve buna yönelik gerekli hukuki, teknik, mali ve sosyal düzenlemelerin acilen yapılmasını ve teşvik mekanizmalarının kurulmasını beklemekteyiz.

Paylaş