IHTEC 2023

7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi – 2023
10-12 Mayıs 2023 / Fırat Üniversitesi / Elazığ

Paylaş

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

10-12 Mayıs 2023 tarihlerinde 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2023) Elazığ Fırat Üniversitesinde Türkiye’den ve dünyadan 200’ün üzerinde bilim insanı ve TENMAK başta olmak üzere kamu paydaşlarının katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2023)’nin gerek planlama gerekse düzenlenmesi aşamalarında, bu bilimsel aktiviteyi destekleriyle başarılı kılan Fırat Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a , Mühendislik Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Ebru Akpınar’a, Kongre Başkanı Doç. Dr. Mahmut Temel Özdemir’e, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu’na, Kongre Teknik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cebeci’ye, 50. yıl etkinliklerinde bizlere ev sahipliği yapan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Yönetimi, Anabilim Dalı Başkanları ve Araştırma Görevlileri ile kongreye katkı sağlayan diğer üniversite çalışanlarına teşekkür ederiz.

Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan


Kongre Fotoğrafları

Bildiri Kitabı (Proceedings Book)

Paylaş