IHTEC 2022

6. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi – 2022
23-26 Ocak 2022
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Paylaş

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi 23-26 Ocak 2022 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Amacımız Hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktı. 

Başarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katkı ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan


Kongre Fotoğrafları

Bildiri Kitabı (Proceedings Book)

Paylaş