IHTEC 2019

4. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi – 2019
20-23 Haziran 2019
Trakya Üniversitesi, EDİRNE

Paylaş

Kıymetli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen dördüncü Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi 20-23 Haziran tarihleri arasında Edirne Trakya Üniversitesinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. IHTEC 2019 Araştırmacılar, Bilim adamları ve Mühendisler için son gelişmeleri sunmak ve mevcut sorunları tartışmak için planlanmış ve büyük bir ilgiyle amacına ulaşmıştır.

Derneğimizin amacı Hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alışverişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır. 

Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Ulusal Kongremize  katkı ve destekleriniz için teşekkür ederim.

Hidrojen Teknolojileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı


Kongre Fotoğrafları
IHTEC 2019 Bildiri Kitabı >>
IHTEC 2019 Tam Metinler Kitabı

Paylaş