Slider

IHTEC-2021

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar, Sanayiciler,  Kongresi (IHTEC-2021) 26-28 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi…

WHEC 2022

WHEC 2022 Bildiri Kitabı >> Invitation from T. Nejat Veziroğlu Fossil fuels (i.e., petroleum, natural…